fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Кои са най-перспективните сектори за иновации в ЕС?

Кои са най-перспективните сектори за иновации в ЕС?

IT индустрията е най-малко заплашена от очакващата се трета вълна на Covid-19, твърди Огнян Траянов Дали рекордният бюджет от 95,5 млрд. евро по програмата „Хоризонт Европа 2021 - 2027“ ще осигури необходимия научен подем зависи от готовността на всяка една страна, която получава средства по тази програма. В този смисъл най-голямото предизвикателство е към България,…
Парламентът одобри решението за системата на собствените ресурси на ЕС за новия програмен период и увеличение на вноската за България

Парламентът одобри решението за системата на собствените ресурси на ЕС за новия програмен период и увеличение на вноската за България

Парламентът одобри Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом. Решението ще се прилага за новия програмен период 2021-2027 г. и с влизането му в сила се очаква леко увеличение на вноската на България в бюджета на ЕС - средногодишно с около…
Правителството отпусна 20 милиона лева за изграждане и оборудване на модерни центрове в училищата

Правителството отпусна 20 милиона лева за изграждане и оборудване на модерни центрове в училищата

20 милиона лева отпусна правителство днес за националната програма, с която се изграждат и оборудват модерни центрове в училищата, които развиват иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математиката. „За втора поредна година предоставяме 20 милиона лева за националната програма. Средствата ще получат 113 държавни и общински училища“ заяви премиерът Бойко…
Европейски институт за иновации и технологии: Комисията приветства политическото споразумение относно стратегията за периода 2021—2027 г.

Европейски институт за иновации и технологии: Комисията приветства политическото споразумение относно стратегията за периода 2021—2027 г.

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато вчера между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, за актуализиране на правното основание на Европейския институт за иновации и технологии (EIT), както и на свързаната с него нова стратегическа иновационна програма за периода 2021—2027 г. Тристранните преговори приключиха, като предстои окончателното одобрение на правните текстове от Европейския парламент и…