fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Най-късно до 2050 г. икономиката на Евросъюза трябва да бъде неутрална по отношение на въглеродните емисии, екологично устойчива, нетоксична и изцяло кръгова. Европейският парламент прие днес всеобхватни политически препоръки за постигането на тази цел с 574 гласа „за“, 22 „против“ и 95 „въздържал се“. 

До 2030 г. трябва да бъдат въведени обвързващи цели за използването на материали и отпечатък от потреблението, които обхващат целия жизнен цикъл на всяка категория продукти, които са в обращение на пазара в ЕС, предлагат евродепутатите. Те ще искат  Европейската комисия да предложи специфични за съответните продукти и сектори обвързващи цели за рециклирано съдържание.

Процес на рециклиране на излязло от употреба електронно оборудване
Процес на рециклиране на излязло от употреба електронно оборудване, Автор: LENNART PREISS, © European Union 2020 – Source : EP


Парламентът настоява през 2021 г. Европейската комисия
да представи ново законодателство, с което да бъде разширен обхватът на Директивата за екодизайн, като бъдат включени продукти, които не са свързани с енергопотреблението. Трябва да бъдат определени специфични за продуктите стандарти, така че продуктите на пазара в ЕС да функционират добре, да са трайни, да могат да се използват повторно, да могат да се ремонтират лесно, да не са токсични, да имат възможност за осъвременяване и рециклиране, да съдържат рециклирано съдържание и да са ефективни по отношение на ресурси и енергия. 

По време на дебата в пленарна зала евродепутатите бяха категорични, че постигането на целите на Зеления пакт ще бъде възможно единствено ако ЕС премине към модел на кръговата икономика и че тази промяна ще създаде нови работни места и възможности за бизнеса. Съществуващото законодателство в областта на отпадъците трябва да се прилага по-задълбочено, като са необходими и допълнителни мерки за ключови сектори и продукти като текстил, пластмаси, опаковки и електроника, добавиха евродепутатите.

Околна среда