fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ето конкретен пример за това, как традициите и културата минават през границите и отварят икономически и политически врати. Две години и половина след побратимяването на община Елин Пелин с община Лесковац, Република Сърбия в края на август 2018 г. имаме и конкретни резултати – стартирахме проект „Магията на синергиите“, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия Interreg-IPA Bulgaria-Serbia Programme. 

Проектът е фокусиран върху устойчивото развитие на туризма в трансграничния район Елин Пелин – Лесковац.

Стъпваме върху традиционни за двете общини фестивали – на Шопски фолклор и на Лесковачката скара. Те, сами по себе си, привличат много широка публика, но могат да насърчат и туристическите пътувания между Сърбия и България. Проектът, освен с традициите, е ценен с дигиталния си подход – създаваме дигитална платформа за интелигентен туризъм. 

Опитът ми като кмет показва, че културата и споделеното преживяване отварят врати, които могат никога да не се отключат за икономиката и политиката. Културата, добре маркетираните традиции,  са пространства, които се разширява отвъд  национални граници, както здравата основа на добрите делови отношения. 

"Магията на синергиите"

Потенциалът на културните коридори като мост за инвестиционни проекти и политически контакти бе забравен от десетилетия. Традицията на „побратимяване“, насърчавана и моделирана от държавата преди години, затихна и почти изчезна. За моя радост, през последните години много български кметове преоткриват възможностите на програмите за международен обмен и връзки с градове-партньори.  Ако някой си направи труда да направи карта на „побратимените“ на българските градове, ще се изникне една огромна мрежа. Тя се обновява непрекъснато и по нея тече информация, проекти, споделен опит, бизнес – контакти. 

Тази мрежа е „спяща“ и неизползвана от българската външна политика. Засега. В нея има голям икономически потенциал и той е подкрепен от достатъчно източници на проектно, включително европейско, финансиране. Тя може да е и карта на политически контакти и влияние в позитивния смисъл, стига да бъде забелязана и управлявана разумно в името на националния интерес.