fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Парламентът одобри Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом.

Решението ще се прилага за новия програмен период 2021-2027 г. и с влизането му в сила се очаква леко увеличение на вноската на България в бюджета на ЕС – средногодишно с около 4,17 на сто (по прогнозни изчисления за 2021-2023 г.).

Решението беше одобрено със 102 гласа “за”, 0 “против” и 50 въздържали се.

Източник: Народно събрание на Република България – https://parliament.bg/bg/news/ID/5220