fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

През 2020 г. Министерство на образованието е финансирало изграждането на STEM-центрове в 150 училища, тази година предстои отварянето на още 120, това съобщи миналия петък министърът на образованието Красимир Вълчев. Така в 270 български училища ще има STEM-центрове, където интегрирано се учат природни науки, математика, техника, физика, химия, биология.

Не е много, като се има предвид, че училищата са над 2000, но е начало и усилията трябва да се оценят.

Макар и с малки стъпки, средното образование, тръгва в правилна посока – да подготвя децата ни за реалния технологичен свят и да създава интердисциплинарни умения. В този смисъл „Националната програма за изграждане на училищна STEM-среда“, която стартира миналата година, работи и е едно от добрите неща, които се случват в образованието на фона на проблемите, породени от COVID-19.

Преди месец правителството отпусна 20 милиона лева за финансирането й през 2021 г. Те трябва да стигнат до около още 120 държавни и общински училища, предложили и спечелили свои STEM-проекти. За големите учебни заведения е предвидено максимално финансиране до 300 000 лева, а за по-малките – до 50 000 лева. Отделно финансиране е предвидено и по Плана за възстановяване и устойчивост.

Какво е STEM-обучение и защо е важно?

В последните години у нас има остър недостиг на кадри по инженери и технически специалности. Младите хора не се насочват към тях, не поради липса на качества, а поради това, че интересът им не е предизвикан. Така се получава омагьосан кръг – те губят възможности за добра реализация, икономиката ни губи потенциала им, а бизнесът изпитва трудности при организирането на производството си. Липсата на качествена работна ръка в технологични и инженерни специалности често е и фактор, който разколебава инвеститорите.

Образованието е естествената среда, в която тази негативна тенденция да се обърне, а STEM-кабинетите са подходящ инструмент.

STEM идва от Science, Technology, Engineering, Mat – Наука, Технология, Инженерство, Математика. STEM обаче не ги събира механично, той е модел, обединяващ умението да се преподават учебни предмети по начин, който прилича на реалния живот. Целта е да се постигне фокусирано обучение по четирите направления – наука, технология, инженерство, математика  в интердисциплинарен и приложен подход. Обучението следва практиката и възпитава децата да учат в комплекс. Защото един минен инженер или инженер-технолог в автомобилното производство действат на база на знания между няколко природни и инженерни науки. Този подход не затруднява децата – чрез модели и приложни макети, те възприемат бързо и лесно знанието.

Вярвам, че много скоро, ако държавата продължи да инвестира в тази мрежа, и ние – университетските преподаватели, по технологии и природни науки, ще усетим качествена разлика в работата със студентите.

Снимка: Иновативен STEM център във Втора английска гимназия, Снимка: Луиза Лазарова, източник: БНР, Радио София, https://bnr.bg/sofia/post/101028839/inovativen-stem-centar-otvori-vrati-vav-vtora-angliiska-gimnazia