fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Парламентът одобри решението за системата на собствените ресурси на ЕС за новия програмен период и увеличение на вноската за България

Парламентът одобри решението за системата на собствените ресурси на ЕС за новия програмен период и увеличение на вноската за България

Парламентът одобри Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом. Решението ще се прилага за новия програмен период 2021-2027 г. и с влизането му в сила се очаква леко увеличение на вноската на България в бюджета на ЕС - средногодишно с около…