fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
$0.00 0

Tag: Европейска комисия

Кръгова икономика: евродепутатите искат още по-строги правила за рециклиране и нови стандарти за производство на продукти за пазара на ЕС

Кръгова икономика: евродепутатите искат още по-строги правила за рециклиране и нови стандарти за производство на продукти за пазара на ЕС

Най-късно до 2050 г. икономиката на Евросъюза трябва да бъде неутрална по отношение на въглеродните емисии, екологично устойчива, нетоксична и изцяло кръгова. Европейският парламент прие днес всеобхватни политически препоръки за постигането на тази цел с 574 гласа „за“, 22 „против“ и 95 „въздържал се“.  До 2030 г. трябва да бъдат въведени обвързващи цели за…
Европейски институт за иновации и технологии: Комисията приветства политическото споразумение относно стратегията за периода 2021—2027 г.

Европейски институт за иновации и технологии: Комисията приветства политическото споразумение относно стратегията за периода 2021—2027 г.

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато вчера между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, за актуализиране на правното основание на Европейския институт за иновации и технологии (EIT), както и на свързаната с него нова стратегическа иновационна програма за периода 2021—2027 г. Тристранните преговори приключиха, като предстои окончателното одобрение на правните текстове от Европейския парламент и…