fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Европейски институт за иновации и технологии: Комисията приветства политическото споразумение относно стратегията за периода 2021—2027 г.

Европейски институт за иновации и технологии: Комисията приветства политическото споразумение относно стратегията за периода 2021—2027 г.

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато вчера между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, за актуализиране на правното основание на Европейския институт за иновации и технологии (EIT), както и на свързаната с него нова стратегическа иновационна програма за периода 2021—2027 г. Тристранните преговори приключиха, като предстои окончателното одобрение на правните текстове от Европейския парламент и…